Thursday, 29 November 2012

KEBENARAN FAKTA SEJARAH DALAM FILEM TROY

  By Lee Zchen Yip
Sejak teknologi telah diaplikasikan dalam pendidikan, cara proses pengajaran dan pembelajaran telah berubah sepenuhnya. Sekolah, buku teks , guru  tidak lagi menjadi sumber dalam mendapat pengetahuan. Dengan wujudnya teknologi komunikasi, pelbagai produk media telah dapat dihasilkan . Conthnya seperti filem, TV program, maklumat dalam internet dan sebagainya.  Medium yang biasanya digunakan oleh semua orang adalah melalui menonton filem dan rancangan TV yang dihasilkan.

Saturday, 24 November 2012

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN PERTANIAN

By Nur Shafikah binti Khairul Anuar

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca blog ini. Topik yang akan diketengahkan oleh saya dalam entri ini adalah berkaitan teknologi komunikasi dan peranannya dalam pendidikan pertanian.
Apa itu pertanian?
Sebelum menelusuri lebih jauh mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan pertanian eloklah kiranya kita melihat dahulu definisi pertanian. Pertanian merupakan satu jenis produksi yang berlandaskan kepada pertumbuhan tanaman, haiwan mahupun ikan. Dalam konteks yang lebih luas pertanian merupakan satu bentuk pengelolaan tanaman, haiwan serta tumbuhan agar memberikan sesuatu hasil mahupun produk.

Televisyen (TV) sebagai media pengajaran

By Chong Kit Yeng


            Berdasarkan Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991, kita mendapati bahawa terdapat sembilan cabaran telah diutarakan dalam falsafah pendidikan negara dan cabaran yang ke enam adalah menekankan teknologi perlu diutamakan dalam pendidikan. Apabila kita tinjau kembali sejarah kita, di Malaysia kepentingan teknologi pendidikan di institusi pendidikan telah mula diperdebatkan sejak tahun 1970-an lagi (Yusup, 1998). Adakah masyarakat pendidikan masa kini dapat menerima budaya teknologi pendidikan ini dan apakah kesannya terhadap sistem pendidikan yang terdapat di negara kita?

Monday, 19 November 2012

Teknologi Pendidikan untuk kanak-kanak Sindrom Down


BY Nor Amirah Ayuni Binti Abdul Halim


Apa itu Sindrom down?
Sindrom Down atau trisomy 21 merupakan kecacatan genetik disebabkan oleh kehadiran sebahagian atau kesemua kromosom 21. Ianya dinamakan sempena John Langdon Down, doktor British yang pertama kali menggambarkannya pada tahun 1866. Keadaan ini bercirikan oleh gabungan perbezaan besar dan kecil pada struktur badan. Sindrom Down dikaitkan dengan kelemahan keupayaan berfikir (kognitif) dan tumbesaran kanak-kanak dan juga perwatakan muka. Selain itu, Sindrom Down biasanya dikenal pasti semasa kelahiran.

Printing Press dan Pendidikan
By Foo Yong Soon

Selalunya kita dapat pelbagai informasi dari sfera awam yang kata, teknologi membawa satu evolusi informasi kepada masyarakat. Keadaan ini membawa impak yang besar ataupun kemajuan terhadap bidang pendidikan. Biasanya orang ramai akan menghubungkaitkan teknologi dan pendidikan dengan memberi contoh seperti E-learning, E-library dan sebagainya. Tetapi, contoh-contoh yang diberikan sebenarnya hubungkait antara media massa dengan pendidikan. Menurut Jacques Ellul(1970), media massa merupakan satu teknologi transformasi yang besar dan komplek terhadap masyarakat. Menurut Dominick, (2011), pembangunan tidak wujud tanpa media massa. Menurut Balit(1988),media massa tidak wujud tanpa teknologi. Oleh itu, teknologi bukannya media massa. Maka,contoh-contoh yang diberi tidak dapat secara langsung dan jelasnya untuk menunjuk hubungkait teknologi dan pendidikan.

Wednesday, 14 November 2012

Teknologi Komunikasi dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

    By  Patricia Lee

Selaras dengan kemajuan teknologi maklumat pada era ke-21, pendekatan kepada pendidikan dan cara proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dilaksanakan turut telah mengalami perubahan yang besar. Salah satu bentuk pendidikan yang muncul akibat perkembangan dan transformasi dalam teknologi
komunikasi ialah pendidikan jarak jauh (PJJ), atau juga dikenali sebagai distance learning.

Apakah PJJ?
Menurut Moore (1989), PJJ adalah “the separation between learner and teacher, such that the communication between the two is necessary in the educational transition is transmitted through print, broadcasting, telecommunications media, correspondence instruction through the mail, audio and video recording, computers, and various combinations and variations of these.” Walaupun PJJ merupakan suatu fenomena yang agak baru, terutamanya dalam konteks negara Malaysia, namun jumlah pelajar yang memilih untuk melanjutkan pelajaran tertiari mereka secara tidak formal ini kian meningkat setiap tahun. Sehingga hari ini, antara negara-negara lain yang menawarkan persekitaran open learning ialah Australia, Kanada, Amerika Syarikat dan Thailand.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM KALANGAN WARGA EMAS


BY : NOOR SALIZA BINTI MUSTAFA

Menuju era globalisasi ini, teknologi sudah menjadi satu wadah yang wajib bagi semua golongan tidak kira sama ada yang muda ataupun yang tua. Apa apa yang berkaitan dengan kehidupan pasti akan dikaitkan dengan teknologi waima cara untuk memasak nasi juga sudah menggunakan teknologi. Mahu tidak mahu, kita terpaksa untuk ‘berjuang’ bersama sama dalam memahami apa yang disebut sebagai teknologi. Pada post kali ini saya akan cuba merungkai sedikit sebanyak mengenai teknologi pendidikan dalam kalangan warga emas. Warga emas merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun dan ke atas seperti yang diterima pakai dalam  United Nations World Assembly on Ageing di Vienna (PBB, 1982) dan dalam kalangan negara-negara ASEAN.

Friday, 9 November 2012

Pembelajaran Bahasa Inggeris dalam Kalangan Kanak-Kanak Melalui Media

 By  Vivien U-Tisanonth
Seperti yang kita tahu, Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa dan amat diperlukan dalam masyarakat masa kini. Kebanyakan kanak-kanak hari ini juga berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris, terutamanya kanak-kanak yang berada di bandar.
Ibu bapa masa kini selain memupuk anak mereka belajar bahasa asing, malah juga berusaha untuk memperkukuhkan tahap Bahasa Inggeris anak mereka melalui pelbagai cara seperti menghantar anak mereka ke pusat tuisyen, menambahkan bahan bacaan Bahasa Inggeris, dan sebagainya. Namun, sesetengah waris yang juga akan mengabaikan kewujudan media yang sebenarnya boleh membantu mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar.

ICT dan Pendidikan dalam PPPM 2013-2025

By Lee Kwan Shen
Daripada kajian KPM, didapati 80 peratus guru yang menggunakan ICT dalam pengajaran kurang daripada 1 jam seminggu pada tahun 2010. UNESCO telah menyatakan bahawa ICT mempunyai potensi yang besar dalam memacu pelajaran dan pengajaran. Tetapi, adakah ICT betul-betul dapat meningkatkan proses pengajaran dalam bilik darjah atau dalam sekolah?
Dalam “Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025”, terdapat 11 anjakan yang telah dikemukakan. Anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Untuk mengurangkan jurang digital yang berlaku antara pelajar di bandar dengan di luar bandar, kerajaan ingin mengambil langkah dalam menambahbaikkan sistem pendidikan. Salah satu langkah iaitu menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan berkesan dan hidup secara produktif dalam dunia global dan digital. Hal ini adalah baik terhadap negara supaya menjadi sebuah

Sunday, 4 November 2012

iPad sebagai teknologi komunikasi baru dalam proses belajar mengajar

      By  Raisa

Mengupas sekilas mengenai sejarah teknologi komunikasi, ianya tercipta sejak komunikasi antarabangsa pada masa empayar – dari empayar Persia, Yunani, Roma hingga British – berkembang. Penggunaannya bukan hanya bertujuan untuk militeri dan perniagaan sahaja, tetapi juga digunakan dalam pendidikan.
Internet, World Wide Web, dan email adalah media digital yang paling penting saat ini (Dijk,2004). Pengumpulan tugasan bagi pelajar dan proses pemarkahan tugasan bagi pensyarah dilangsungkan dengan menggunakan teknologi komunikasi internet dan bantuan medium komputer dan email. Bahan-bahan topik kuliah boleh diambil di website seperti e-learning, informasi mengenai edukasi

Tuesday, 30 October 2012

Teknologi Dalam Pendidikan Kanak-Kanak Disleksia


By Shaidatul Amni Bt Mikidin

Apa itu Disleksia?
Disleksia merupakan satu masalah atau disorder dalam diri seorang kanak-kanak yang telah menerima Pendidikan Biasa. Golongan ini tidak memperoleh kemahiran bahasa, bacaan, menulis, dan ejaan yang setaraf intelek. (World Federation of Neirology, 1968)

3 Jenis Disleksia
  • ·         Diskalkulia : Masalah berkaitan pengiraan atau matematik.
  • ·         Disgrafia : Masalah berkaitan bahasa atau pertuturan.
  • ·         Dispraksia : Masalah yang berkaitan ko-ordinasi motor-mata-tangan.


Ciri-ciri Disleksia
  • ·         Kesukaran untuk mengetatkan tali kasut dan tie.
  • ·         Sering salah ketika memakai kasut.
  • ·         Sangat cemerkap (Clumsy).

Thursday, 25 October 2012

PENGGUNAAN E-BOOK DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH


BY : NOR SILAWATI BINTI ALIMAN
      Selaras dengan Dasar Pendidikan Negara iaitu menghasilkan modal insan yang cemerlang menjelang negara maju pada tahun 2020, sistem pendidikan negara ditransformasikan melalui teknologi komunikasi yang canggih. Teknologi komunikasi tersebut adalah penggunaan mini laptop atau dikenali sebagai “e-Book” dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah rendah di Malaysia. Penggunaan e-book ini mula diperkenalkan oleh Menteri Besar negeri Terengganu iaitu Dato’ Ahmad Said yang bermula pada tahun 2009. Menurut beliau “prasarana yang kondusif adalah penting bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi turut membangunkan minda serta sahsiah pelajar sebagai persediaan menghadapi cabaran global.

E-book adalah berbentuk elektronik dari sebuah buku yang biasanya diterbitkan dalam bentuk tercetak namun kali ini berbentuk digital. The new Concise Oxford English Dictionary (2001) mendefinisikan e-book sebagai sebuah versi elektronik dari sebuah buku tercetak yang dapat dibaca pada sebuah personal computer atau alat lain yang direka khusus untuk membaca e-book. . E-book juga telah dimuatkan dengan perisian buku teks digital bagi memudahkan pelajar-pelajar mengulang kaji pelajaran. . Terdapat dua unsur utama yang terdapat dalam e-Book iaitu berbentuk digital dan satu alat yang memerlukan “hardware” dan “software” serta perisian dalam penggunaannya. E-Book mempunyai 60,000 judul dan 104 bahasa yang terkandung di dalam nya yang boleh digunakan dalam sistem pembelajaran.

Saturday, 20 October 2012

Teknologi Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan Yang Berasaskan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

         By Chong Yii San 
            
Marcapada ini, tidak dapat dinafikan bahawa teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan telah mempengaruhi kehidupan kita dengan mendalam dan memainkan peranan yang penting. Kita boleh memperolehi banyak maklumat dan ilmu pengetahuan melalui teknologi komunikasi. Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan salah satu contoh yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer(PPBK) telah lama diperkenalkan iaitu kira-kira pada sekitar tahun 50-an. PPBK dikenali sebagai bahan yang dapat membantu guru dan pengalaman mereka dalam mata pelajaran yang diikuti. Kementerian Pendidikan telah menyediakan bahan PPBK yang secukupnya bagi empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar.

Monday, 15 October 2012

RACISM IN FOOTBALL : THE ROLE THAT SOCIAL MEDIA HAS PLAYED AND SUGGESTIONS OF ERADICATING RACISM IN FOOTBALL

         BY HADI HAMID
Over the past decade there have been a lot of issues in football with regards to racism. There have been blatant act of racism shown by football coaches, notably by Spain’s Luis Aragones in 2004, who was trying to motivate one of his players, named Jose Antonio Reyes,by saying that he is better that “negro de mierda” (referring to Reyes’ club team mate at that time Thierry Henry ). This incident caused a furore in the footballing world, as experts could not understand how someone of Aragones’ experience could something so shallow and pathetic. This event probably wasn’t the first ever act of racism in the game, but it was however, the first act of racism in football that got my attention. After this event, I noticed a trend of racism in the game which even included supporters who would chant monkey sounds when a black player has got a ball (noticeably in Spain).

Wednesday, 10 October 2012

Communication Technology in Dance EducationDance is a form of art that has long been around as a form of expression and is taking the world by storm. It is more than just movement, it is a story, it is a message, it is the communication of one’s culture, the expression of ones feelings and emotions, and sometimes, it even is the baring of the soul. Dance conveys what words fail to articulate. Every gesture, every twitch, right down to the fingertips holds meaning and to the eye that understands, can be something amazingly inspirational and most impactful.