Tuesday, 30 October 2012

Teknologi Dalam Pendidikan Kanak-Kanak Disleksia


By Shaidatul Amni Bt Mikidin

Apa itu Disleksia?
Disleksia merupakan satu masalah atau disorder dalam diri seorang kanak-kanak yang telah menerima Pendidikan Biasa. Golongan ini tidak memperoleh kemahiran bahasa, bacaan, menulis, dan ejaan yang setaraf intelek. (World Federation of Neirology, 1968)

3 Jenis Disleksia
  • ·         Diskalkulia : Masalah berkaitan pengiraan atau matematik.
  • ·         Disgrafia : Masalah berkaitan bahasa atau pertuturan.
  • ·         Dispraksia : Masalah yang berkaitan ko-ordinasi motor-mata-tangan.


Ciri-ciri Disleksia
  • ·         Kesukaran untuk mengetatkan tali kasut dan tie.
  • ·         Sering salah ketika memakai kasut.
  • ·         Sangat cemerkap (Clumsy).