Thursday, 25 October 2012

PENGGUNAAN E-BOOK DALAM PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH


BY : NOR SILAWATI BINTI ALIMAN
      Selaras dengan Dasar Pendidikan Negara iaitu menghasilkan modal insan yang cemerlang menjelang negara maju pada tahun 2020, sistem pendidikan negara ditransformasikan melalui teknologi komunikasi yang canggih. Teknologi komunikasi tersebut adalah penggunaan mini laptop atau dikenali sebagai “e-Book” dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah rendah di Malaysia. Penggunaan e-book ini mula diperkenalkan oleh Menteri Besar negeri Terengganu iaitu Dato’ Ahmad Said yang bermula pada tahun 2009. Menurut beliau “prasarana yang kondusif adalah penting bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi turut membangunkan minda serta sahsiah pelajar sebagai persediaan menghadapi cabaran global.

E-book adalah berbentuk elektronik dari sebuah buku yang biasanya diterbitkan dalam bentuk tercetak namun kali ini berbentuk digital. The new Concise Oxford English Dictionary (2001) mendefinisikan e-book sebagai sebuah versi elektronik dari sebuah buku tercetak yang dapat dibaca pada sebuah personal computer atau alat lain yang direka khusus untuk membaca e-book. . E-book juga telah dimuatkan dengan perisian buku teks digital bagi memudahkan pelajar-pelajar mengulang kaji pelajaran. . Terdapat dua unsur utama yang terdapat dalam e-Book iaitu berbentuk digital dan satu alat yang memerlukan “hardware” dan “software” serta perisian dalam penggunaannya. E-Book mempunyai 60,000 judul dan 104 bahasa yang terkandung di dalam nya yang boleh digunakan dalam sistem pembelajaran.