Saturday, 20 October 2012

Teknologi Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan Yang Berasaskan Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK)

         By Chong Yii San 
            
Marcapada ini, tidak dapat dinafikan bahawa teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan telah mempengaruhi kehidupan kita dengan mendalam dan memainkan peranan yang penting. Kita boleh memperolehi banyak maklumat dan ilmu pengetahuan melalui teknologi komunikasi. Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) merupakan salah satu contoh yang berkaitan dengan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer(PPBK) telah lama diperkenalkan iaitu kira-kira pada sekitar tahun 50-an. PPBK dikenali sebagai bahan yang dapat membantu guru dan pengalaman mereka dalam mata pelajaran yang diikuti. Kementerian Pendidikan telah menyediakan bahan PPBK yang secukupnya bagi empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar.