Saturday, 24 November 2012

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN PERTANIAN

By Nur Shafikah binti Khairul Anuar

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca blog ini. Topik yang akan diketengahkan oleh saya dalam entri ini adalah berkaitan teknologi komunikasi dan peranannya dalam pendidikan pertanian.
Apa itu pertanian?
Sebelum menelusuri lebih jauh mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan pertanian eloklah kiranya kita melihat dahulu definisi pertanian. Pertanian merupakan satu jenis produksi yang berlandaskan kepada pertumbuhan tanaman, haiwan mahupun ikan. Dalam konteks yang lebih luas pertanian merupakan satu bentuk pengelolaan tanaman, haiwan serta tumbuhan agar memberikan sesuatu hasil mahupun produk.

Televisyen (TV) sebagai media pengajaran

By Chong Kit Yeng


            Berdasarkan Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991, kita mendapati bahawa terdapat sembilan cabaran telah diutarakan dalam falsafah pendidikan negara dan cabaran yang ke enam adalah menekankan teknologi perlu diutamakan dalam pendidikan. Apabila kita tinjau kembali sejarah kita, di Malaysia kepentingan teknologi pendidikan di institusi pendidikan telah mula diperdebatkan sejak tahun 1970-an lagi (Yusup, 1998). Adakah masyarakat pendidikan masa kini dapat menerima budaya teknologi pendidikan ini dan apakah kesannya terhadap sistem pendidikan yang terdapat di negara kita?