Thursday, 29 November 2012

KEBENARAN FAKTA SEJARAH DALAM FILEM TROY

  By Lee Zchen Yip
Sejak teknologi telah diaplikasikan dalam pendidikan, cara proses pengajaran dan pembelajaran telah berubah sepenuhnya. Sekolah, buku teks , guru  tidak lagi menjadi sumber dalam mendapat pengetahuan. Dengan wujudnya teknologi komunikasi, pelbagai produk media telah dapat dihasilkan . Conthnya seperti filem, TV program, maklumat dalam internet dan sebagainya.  Medium yang biasanya digunakan oleh semua orang adalah melalui menonton filem dan rancangan TV yang dihasilkan.

Saturday, 24 November 2012

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DALAM PENDIDIKAN PERTANIAN

By Nur Shafikah binti Khairul Anuar

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pembaca blog ini. Topik yang akan diketengahkan oleh saya dalam entri ini adalah berkaitan teknologi komunikasi dan peranannya dalam pendidikan pertanian.
Apa itu pertanian?
Sebelum menelusuri lebih jauh mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan pertanian eloklah kiranya kita melihat dahulu definisi pertanian. Pertanian merupakan satu jenis produksi yang berlandaskan kepada pertumbuhan tanaman, haiwan mahupun ikan. Dalam konteks yang lebih luas pertanian merupakan satu bentuk pengelolaan tanaman, haiwan serta tumbuhan agar memberikan sesuatu hasil mahupun produk.

Televisyen (TV) sebagai media pengajaran

By Chong Kit Yeng


            Berdasarkan Wawasan 2020 yang diumumkan pada tahun 1991, kita mendapati bahawa terdapat sembilan cabaran telah diutarakan dalam falsafah pendidikan negara dan cabaran yang ke enam adalah menekankan teknologi perlu diutamakan dalam pendidikan. Apabila kita tinjau kembali sejarah kita, di Malaysia kepentingan teknologi pendidikan di institusi pendidikan telah mula diperdebatkan sejak tahun 1970-an lagi (Yusup, 1998). Adakah masyarakat pendidikan masa kini dapat menerima budaya teknologi pendidikan ini dan apakah kesannya terhadap sistem pendidikan yang terdapat di negara kita?

Monday, 19 November 2012

Teknologi Pendidikan untuk kanak-kanak Sindrom Down


BY Nor Amirah Ayuni Binti Abdul Halim


Apa itu Sindrom down?
Sindrom Down atau trisomy 21 merupakan kecacatan genetik disebabkan oleh kehadiran sebahagian atau kesemua kromosom 21. Ianya dinamakan sempena John Langdon Down, doktor British yang pertama kali menggambarkannya pada tahun 1866. Keadaan ini bercirikan oleh gabungan perbezaan besar dan kecil pada struktur badan. Sindrom Down dikaitkan dengan kelemahan keupayaan berfikir (kognitif) dan tumbesaran kanak-kanak dan juga perwatakan muka. Selain itu, Sindrom Down biasanya dikenal pasti semasa kelahiran.

Printing Press dan Pendidikan
By Foo Yong Soon

Selalunya kita dapat pelbagai informasi dari sfera awam yang kata, teknologi membawa satu evolusi informasi kepada masyarakat. Keadaan ini membawa impak yang besar ataupun kemajuan terhadap bidang pendidikan. Biasanya orang ramai akan menghubungkaitkan teknologi dan pendidikan dengan memberi contoh seperti E-learning, E-library dan sebagainya. Tetapi, contoh-contoh yang diberikan sebenarnya hubungkait antara media massa dengan pendidikan. Menurut Jacques Ellul(1970), media massa merupakan satu teknologi transformasi yang besar dan komplek terhadap masyarakat. Menurut Dominick, (2011), pembangunan tidak wujud tanpa media massa. Menurut Balit(1988),media massa tidak wujud tanpa teknologi. Oleh itu, teknologi bukannya media massa. Maka,contoh-contoh yang diberi tidak dapat secara langsung dan jelasnya untuk menunjuk hubungkait teknologi dan pendidikan.

Wednesday, 14 November 2012

Teknologi Komunikasi dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

    By  Patricia Lee

Selaras dengan kemajuan teknologi maklumat pada era ke-21, pendekatan kepada pendidikan dan cara proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dilaksanakan turut telah mengalami perubahan yang besar. Salah satu bentuk pendidikan yang muncul akibat perkembangan dan transformasi dalam teknologi
komunikasi ialah pendidikan jarak jauh (PJJ), atau juga dikenali sebagai distance learning.

Apakah PJJ?
Menurut Moore (1989), PJJ adalah “the separation between learner and teacher, such that the communication between the two is necessary in the educational transition is transmitted through print, broadcasting, telecommunications media, correspondence instruction through the mail, audio and video recording, computers, and various combinations and variations of these.” Walaupun PJJ merupakan suatu fenomena yang agak baru, terutamanya dalam konteks negara Malaysia, namun jumlah pelajar yang memilih untuk melanjutkan pelajaran tertiari mereka secara tidak formal ini kian meningkat setiap tahun. Sehingga hari ini, antara negara-negara lain yang menawarkan persekitaran open learning ialah Australia, Kanada, Amerika Syarikat dan Thailand.

TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM KALANGAN WARGA EMAS


BY : NOOR SALIZA BINTI MUSTAFA

Menuju era globalisasi ini, teknologi sudah menjadi satu wadah yang wajib bagi semua golongan tidak kira sama ada yang muda ataupun yang tua. Apa apa yang berkaitan dengan kehidupan pasti akan dikaitkan dengan teknologi waima cara untuk memasak nasi juga sudah menggunakan teknologi. Mahu tidak mahu, kita terpaksa untuk ‘berjuang’ bersama sama dalam memahami apa yang disebut sebagai teknologi. Pada post kali ini saya akan cuba merungkai sedikit sebanyak mengenai teknologi pendidikan dalam kalangan warga emas. Warga emas merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun dan ke atas seperti yang diterima pakai dalam  United Nations World Assembly on Ageing di Vienna (PBB, 1982) dan dalam kalangan negara-negara ASEAN.

Friday, 9 November 2012

Pembelajaran Bahasa Inggeris dalam Kalangan Kanak-Kanak Melalui Media

 By  Vivien U-Tisanonth
Seperti yang kita tahu, Bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa dan amat diperlukan dalam masyarakat masa kini. Kebanyakan kanak-kanak hari ini juga berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris, terutamanya kanak-kanak yang berada di bandar.
Ibu bapa masa kini selain memupuk anak mereka belajar bahasa asing, malah juga berusaha untuk memperkukuhkan tahap Bahasa Inggeris anak mereka melalui pelbagai cara seperti menghantar anak mereka ke pusat tuisyen, menambahkan bahan bacaan Bahasa Inggeris, dan sebagainya. Namun, sesetengah waris yang juga akan mengabaikan kewujudan media yang sebenarnya boleh membantu mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar.

ICT dan Pendidikan dalam PPPM 2013-2025

By Lee Kwan Shen
Daripada kajian KPM, didapati 80 peratus guru yang menggunakan ICT dalam pengajaran kurang daripada 1 jam seminggu pada tahun 2010. UNESCO telah menyatakan bahawa ICT mempunyai potensi yang besar dalam memacu pelajaran dan pengajaran. Tetapi, adakah ICT betul-betul dapat meningkatkan proses pengajaran dalam bilik darjah atau dalam sekolah?
Dalam “Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025”, terdapat 11 anjakan yang telah dikemukakan. Anjakan ketujuh iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Untuk mengurangkan jurang digital yang berlaku antara pelajar di bandar dengan di luar bandar, kerajaan ingin mengambil langkah dalam menambahbaikkan sistem pendidikan. Salah satu langkah iaitu menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan untuk belajar dengan berkesan dan hidup secara produktif dalam dunia global dan digital. Hal ini adalah baik terhadap negara supaya menjadi sebuah

Sunday, 4 November 2012

iPad sebagai teknologi komunikasi baru dalam proses belajar mengajar

      By  Raisa

Mengupas sekilas mengenai sejarah teknologi komunikasi, ianya tercipta sejak komunikasi antarabangsa pada masa empayar – dari empayar Persia, Yunani, Roma hingga British – berkembang. Penggunaannya bukan hanya bertujuan untuk militeri dan perniagaan sahaja, tetapi juga digunakan dalam pendidikan.
Internet, World Wide Web, dan email adalah media digital yang paling penting saat ini (Dijk,2004). Pengumpulan tugasan bagi pelajar dan proses pemarkahan tugasan bagi pensyarah dilangsungkan dengan menggunakan teknologi komunikasi internet dan bantuan medium komputer dan email. Bahan-bahan topik kuliah boleh diambil di website seperti e-learning, informasi mengenai edukasi